WeLoveGiffarine

ข่าวและกิจกรรม

กิฟฟารีน เข้ารับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จาก สคบ.

 

 

กิฟฟารีน เข้ารับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จาก สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค